Saucijs UNIQ

Duurzaamheid

Duurzaamheid

Viermaal impact

Waarom Duurzaam?

Natuurlijke omgeving

Wilde ganzen leven in hun natuurlijke omgeving en worden niet gehouden in kooien of op boerderijen. Hierdoor hebben ze meer bewegingsvrijheid en eten ze natuurlijk voedsel, wat beter is voor hun gezondheid en welzijn.

Ecosysteem

Wilde ganzen maken deel uit van het lokale ecosysteem en hun populatie wordt gereguleerd door natuurlijke processen, zoals predatie en voedselschaarste. Het beheren van de populatie door middel van jacht kan helpen om de populatie in balans te houden en de schade aan landbouwgewassen te verminderen.

Minder milieu-impact

Het jagen op wilde ganzen heeft over het algemeen minder impact op het milieu dan het kweken van vee in de intensieve veehouderij. Bij de productie van vlees uit de intensieve veehouderij zijn er vaak grote hoeveelheden water en land nodig, en er komen broeikasgassen vrij.

Regionale voedselketen

Het consumeren van wild ganzenvlees kan bijdragen aan het bevorderen van lokale voedselketens en het ondersteunen van lokale jachttradities.

Het probleem

Samen naar een duurzame keten

Duurzaamheid hoeft niet enkel vleesloos te zijn, bij Saucijs Uniq geloven we dat er een middenoplossing is die de huidige consument gelukkig kan houden in zijn vlees behoeftes terwijl we geen extra uitstoot hoeven te veroorzaken. 

Vanwege de hierboven genoemde factoren kan wild ganzenvlees een duurzamere optie zijn dan vlees uit de intensieve veehouderij. Het is hierbij wel belangrijk om ervoor te zorgen dat het wild op een verantwoorde en duurzame manier wordt beheerd en gewonnen, zodat de populatie op lange termijn in stand kan worden gehouden.

Op dit moment zien we echter dat er een te grote populatie van ganzen aanwezig is in Nederland. De overpopulatie van ganzen in Nederland is de afgelopen decennia sterk toegenomen en wordt gezien als een groot probleem. Het aantal ganzen in Nederland is sterk toegenomen als gevolg van veranderingen in landgebruik, klimaatverandering 

en beschermde statussen.

De overpopulatie van ganzen leidt tot schade aan landbouwgewassen en natuurgebieden. De Nederlandse overheid schat dat wilde ganzen jaarlijks zo’n 50 miljoen euro schade veroorzaken aan deze landbouwgewassen zoals grasland, maïs en graan. Daarnaast kunnen wilde ganzen schade aanrichten aan natuurgebieden en graslanden, en kunnen ze vliegtuigen in gevaar brengen als ze opstijgen of landen op nabijgelegen luchthavens. 

Het wilde ganzenvlees dat wordt verkregen tijdens de jacht wordt meestal verwerkt en verkocht als voedsel. Er zijn in Nederland verschillende bedrijven die gespecialiseerd zijn in het bereiden en verkopen van wild vlees, waaronder ganzen. Jagers zijn echter nog terughoudend met het jagen op de ganzen. En dat is omdat er simpelweg niet voldoende vraag is naar wild ganzenvlees. Jagers willen niet te veel vlees weggooien en laten zich daarom tegenhouden het al lang lopende probleem te verhelpen. 

Het verwerken van wild vlees, zoals ganzen, gebeurt meestal door erkende wildverwerkers en slagers, die voldoen aan de geldende voedselveiligheidsvoorschriften. Het vlees wordt gekeurd en kan alleen worden verwerkt en verkocht als het voldoet aan de gestelde eisen voor voedselveiligheid en traceerbaarheid.

Het eten van wild vlees, zoals ganzen, wordt door Saucijs UNIQ gezien als duurzaam en diervriendelijk, omdat het vlees afkomstig is van dieren die in het wild hebben geleefd en een natuurlijk dieet hebben gehad.

Door het vlees te consumeren, wordt er dus gebruik gemaakt van een natuurlijke hulpbron en wordt voorkomen dat er extra dieren worden gefokt voor de vleesindustrie. Bovendien draagt het bij aan het verminderen van de voedselverspilling en het creëren van een circulaire economie, waarbij zo veel mogelijk van de beschikbare natuurlijke hulpbronnen wordt gebruikt. Door dierlijk eiwit uit circulaire systemen (reststromen) te halen, draagt men bij aan de eiwittransitie.

Dit sluit aan bij enkele Sustainable Development Goals door het duurzaam beheer en efficiënt gebruik van natuurlijke hulpbronnen: de ganzen. Het consumeren van wild ganzenvlees is daarom een duurzame en verantwoorde keuze die kan bijdragen aan het verminderen van het voedseloverschot.

Collectieve aanpak

Tegen verspiling

We hebben het steeds meer over duurzaamheid en groener leven, maar daarbij vergeten we vaak rekening te houden met de hoeveelheid voedsel dat we weggooien. 

 

Eén derde van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen komt voort uit onze voedselsystemen. Denk hierbij aan de landbouwproductie, verwerking, transport en afvalverwerking. Eén van de manier om dit te verminderen is het verminderen van voedselverspilling.

 

Wereldwijd wordt één derde van het voedsel nu verspild. In Nederland is dit jaarlijks zo’n 2 miljard kilo ookwel 2,4 miljoen ton aan voedsel. 

 

Ook Saucijs UNIQ helpt graag mee dit voedseloverschot te verkleinen. Ons product, de ganzen borrelbites, zijn van duurzaam en lokaal ganzenvlees. Vlees dat anders weggegooid of vernietigd zou worden en dus opteld bij die berg voedsel dat al wordt verspilt. Door dit vlees te verwerking in producten helpen wij een steentje bij voedselverspilling tegen te gaan.

Gebruikte bronnen:

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling – Waarom samen tegen voedselverspilling? (2022), van deze bron

Staatsbosbeheer – Ganzen horen bij Nederland, van deze bron

Trouw – Wilde dieren hebben maar een klein aandeel in de stikstofuitstoot (2021), van deze bron