Saucijs UNIQ

Disclaimer

Disclaimer voor SaucijsUniq.nl

1. Algemeen
Deze disclaimer (“Disclaimer”) is van toepassing op de website SaucijsUniq.nl, welke wordt beheerd door SaucijsUniq B.V. (“wij”, “ons”, “onze”). Door gebruik te maken van SaucijsUniq.nl, gaat u akkoord met deze Disclaimer. Indien u niet akkoord gaat met de inhoud van deze Disclaimer, raden wij u aan geen gebruik te maken van onze website.

2. Inhoud van de Website
Wij streven ernaar om de informatie op SaucijsUniq.nl zo correct en up-to-date mogelijk te houden, maar wij garanderen niet dat de beschikbare content altijd juist, volledig of actueel is. De informatie op SaucijsUniq.nl wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Wijzigingen aan de inhoud kunnen te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving worden aangebracht.

3. Beperking van Aansprakelijkheid
Wij zijn niet aansprakelijk voor enige directe, indirecte, bijzondere, incidentele, gevolg- of exemplarische schade die voortkomt uit uw gebruik van SaucijsUniq.nl. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade door verlies van winst, goodwill, gebruik, gegevens of andere immateriële verliezen (zelfs als wij van de mogelijkheid van dergelijke schade op de hoogte zijn gesteld).

4. Externe Links
SaucijsUniq.nl kan links bevatten naar externe websites die niet worden beheerd of gecontroleerd door SaucijsUniq B.V. Wij dragen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van enige externe websites en adviseren u dringend het privacybeleid en de algemene voorwaarden van deze externe sites te lezen.

5. Auteursrecht en Intellectueel Eigendom
De content op SaucijsUniq.nl, inclusief maar niet beperkt tot tekst, graphics, logo’s, afbeeldingen, en software, is eigendom van SaucijsUniq B.V. of wordt met toestemming gebruikt en is beschermd onder de toepasselijke auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten.

6. Wijzigingen aan de Disclaimer
Wij behouden ons het recht voor om deze Disclaimer op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen effectief zijn zodra ze op SaucijsUniq.nl gepubliceerd zijn. Uw voortgezet gebruik van de website volgend op dergelijke wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

7. Contact
Voor vragen of opmerkingen over deze Disclaimer, neemt u contact op via info@saucijsuniq.nl.

Datum van Laatste Revisie: 1-1-2023